• +359 98 892 8525
 • team@communityfab.com
 • Sofia, Bulgaria

Консултантски услуги за училищни ръководства

ОФЕРТА ЗА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДСТВА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Авторски обучителни курсове за учебната 2023/2024 година: 

 • Английски език с журналистика;
 • Английски/Испански език за общностна кауза;
 • Социално предприемачество (на английски или български език);
 • Общностно лидерство (на английски или български език);
 • Политически науки (на английски или български език);
 • Методи за проучване и анализ на данни (на английски или български език).

 

Предлагаме:

 • разработване на учебни програми за профилирана подготовка (избираеми модули); 
 • подкрепа на учители за разработени учебни програми за профилирана подготовка;
 • преподаване на предмети от профилирана подготовка;
 • разработване и преподаване на модули към профилирана подготовка в ХI и XII клас.

Методика

 • използваме методите на проектно-базираното обучение;
 • създаваме практически насочени програми с фокус върху към бизнеса и пазара на труда;
 • има възможност за включване на ролеви модели по съответните предмети, които да споделят практически опит;
 • отворени сме да обсъдим потенциални ученически стажове във фирма-партньор.