• +359 98 892 8525
  • team@communityfab.com
  • Sofia, Bulgaria

Основатели

Вероника Маргаритова

Вероника работи за общностно развитие през сферата на образование от 6 години, обучавайки и подкрепяйки ученици, студенти и учители. Магистърските ѝ степени по политическа икономия и политически анализ, защитени съответно пред Университет Есекс и Университет Кобе, както и подготовката за учител, която получава през програмата „Заедно в час“, ѝ позволяват да прилага анализаторски, иновативен и изследователски подход в търсенето на работещи решения за контекста на българското образование. Водена от чувството за социална отговорност и ангажираност, Вероника си поставя за цел да подобри връзката между образование и бизнес, като поставя общността в центъра.

Пламен Маргаритов

Роден е в град Пловдив, където завършва ЕГ „Иван Вазов“ с немски и руски език. Висшето си образование следва в Университет Есекс, Великобритания, дипломирайки се с бакалавърска степен „Международни отношения“ и магистърска степен „Разрешаване на конфликти“. Печели европейска стипендия за втора магистратура „Политически анализ“ в Япония, където работи и като асистент-преподавател в Университета на Кобе. През 2017 година се връща в България и през последните 5 години заема позициите учител и зам.-директор в държавни и частни образователни институции.