• +359 98 892 8525
  • team@communityfab.com
  • Sofia, Bulgaria

Визия и мисия

Визията на Community fabric (Общностна тъкан) е да бъде градивна частица на една общност, като свързва образованието с бизнеса посредством холистично обучение на младежите и новопостъпилите кадри.

Нашата мисия е да разпознаваме нуждите на общностите и пазара и да ги интегрираме в обучителните ни курсове. Освен че изгражда редица личностни и междуличностни умения и компетенции, авторската ни методология акцентира върху практическата им насоченост в контекста на различни общности, среди и населени места.