• +359 98 892 8525
  • team@communityfab.com
  • Sofia, Bulgaria
Английски език за общностна кауза

Английски език за общностна кауза

Кратко описание: Модул “Общностна кауза“ поставя тийнейджъри на възраст от 13 до 19 години в реална ситуация, в която ще развиват аналитичните си умения, ще работят в екип и ще подобряват знанията си по английски език, докато търсят решения на действителен обществен проблем.

Цел на модула:

Модул: Raise awareness campaign 

Цел и описание: С участието си в модула “Raise awareness campaign” учениците на възраст 13 – 19 години ще създадат информационна кампания за важна за тях кауза. 

По време на модула учениците:

  • изследват наболял социален или екологичен проблем в тяхната общност, като провеждат проучвания и анализират данни
  • работят в екип, търсейки работещи решения;
  • прилагат английски език в реална работна среда с акцент върху комуникационните умения;
  • създават информационна кампания, с която да повишат осведомеността на местната общественост и да подкрепят избрана от тях кауза;
  • се срещат с експерт от НПО сектора, с когото обсъждат проблема и евентуалните решения;
  • сътрудничат си и се забавляват, докато трупат умения и знания. 


Ниво на английски език
: достатъчно е учениците да притежават базови знания по английски, тъй като уменията по езика ще бъдат развивани в хода на курса.

Начало на курса: септември 2023

Брой участници: максимум 12