• +359 98 892 8525
 • team@communityfab.com
 • Sofia, Bulgaria
Speak On: Практически английски език за младежи и възрастни

Speak On: Практически английски език за младежи и възрастни

Кратко описание: курс Speak On: Практически английски език за младежи и възрастни се състои от три модула и предоставя възможност на хора на възраст 16+ години да придобият работни умения по английски език, с които свободно да пътуват и да се разбират по работа. Основен фокус в курса ще бъде устната комуникация. 

Цел и описание: С участието си в трите модула обучаемите ще прилагат английски език на практика в устна и писмена форма в среда, близка до реалната.

По време на модулите обучаемите:

 • участват в симулации и ролеви игри, които пресъздават реални ситуации и изискват употребата на английски език (например на летището, в ресторанта, в офиса и други); 
 • трупат лексика и полезни изрази на английски език, употребявани при пътуване или работа;
 • се учат да говорят изцяло на английски език, развивайки комуникационните си умения и преодолявайки вътрешните си бариери;
 • създават професионално портфолио;
 • прилагат наученото на практика;
 • сътрудничат си, докато развиват своите умения и знания.


Продължителност
: всеки четвъртък от 18:00 до 20:00

Модул 1 „Английски език за работа“ – от 5 октомври до 7 декември, 2023
Модул 2 „Английски език за общуване с клиенти“ – от 25 януари до 28 март, 2024
Модул 3 „Английски език за пътуване“ – от 9 май до 11 юли, 2024

Курсът е подходящ за

 • работещи хора, които имат нужда да подобрят своя английски език, тъй като често пътуват в чужбина по работа или трябва да общуват с чуждестранни партньори и клиенти на местно ниво; 
 • студенти, които планират да пътуват през лятото в чужбина за работа, бригада или забавление, но не са уверени в своите знания по езика;
 • хора, които обичат да пътуват в чужбина, но се затрудняват при ползване на английски говоримо.

Цена:

 • 500 лв. на модул, 1350 лв. за целия курс.

Можете да се запишете на един, два или три модула. При записване за целия курс от три модула, получавате 10% отстъпка.

Записвания:

 • до 15 септември 2023 – допълнителна отстъпка от 10% (450 лв./ модул; 1200 лв./ курс)
 • до 25 септември 2023 – финално записване за модул 1
 • до 15 януари 2024 – финално записване за модул 2
 • до 29 април 2024 – финално записване за модул 3

Повече информация за всеки модул

Модул 1 „Английски език за работа“

В професионално отношение Ви се налага да използвате английски език – да се явите на интеревю, да прочетете инструкция или пък да съставите имейл? Модул “Английски език за работа” се фокусира върху това как:

 • да си съставите професионално портфолио;
 • да изпращате имейли;
 • да провеждате работни разговори с колегите си;
 • да се явите на интервю за работа.

Модул 2 „Английски език за общуване с клиенти“

Все по-често работите с клиенти, които не говорят български – налага Ви се да представяте идеи, да участвате в разговори и да давате разяснения на английски език, но често не особено пълноценно? Модул “Английски език за общуване с клиенти” се фокусира върху:

 • презентиране на работни идеи пред клиенти;
 • провеждане на среща едно-в-едно с клиент;
 • участие в семинари и професионални събития;
 • водене на онлайн кореспонденция с клиенти.

Модул 3 „Английски език за пътуване“

Обичате да пътешествате до чуждестранни места, но не успявате да попитате за посоката или да си поръчате нещо вкусно в местния ресторант? Модул “Английски език пътуване” е с фокус:

 • транспорт;
 • резервация, ресторант и хотел;
 • посоки и упътване;
 • забележителности.