• +359 98 892 8525
  • team@communityfab.com
  • Sofia, Bulgaria

Методология

Холистичният подход на методологията на образователния център Community fabric (Общностна тъкан) съчетава изграждането на личностни (себепознание) и междуличностни (общуване) умения с теоретични знания посредством практически дейности, насочени към облагородяване и развитие на общностите.

Всеки един курс или програма на центъра акцентира и съчетава различни елементи от методологията според своята тема и индивидуалните нужди на обучаемите.