• +359 98 892 8525
  • team@communityfab.com
  • Sofia, Bulgaria
Инфографики
Какво трябва да умее един ученик във всеки образователен етап?

Какво трябва да умее един ученик във всеки образователен етап?

Какво трябва да умее един ученик във всеки образователен етап? Инфографиката обобщава най-важните умения и компетенции за всеки един етап от развитието на ученика.

Предучилищна възраст (5-7 години): Развиване на емоционални и социални умения за ефективно общуване, както и когнитивни умения като броене, идентифициране на форми и цветове. 

Начално училище (7-11 години): Развиване на умения за четене и писане, подобряване на основните математически умения и култивиране на творческо мислене и комуникационни умения. 

Прогимназия (11-14 години): Създаване на навици за учене и умения за управление на времето, развиване на компетенции за разрешаване на проблеми и критично мислене, проучване на различни възможности за кариера.

Първи гимназиален етап (14-16 години): Работа върху функционалната и дигиталната грамотност, както и обучението по чужд език. Развиване на капацитет за вземане на решения и лидерски умения. Подготовка за профилирано или професионално обучение.

Втори гимназиален етап (17-18 години): Развитие на силни изследователски и аналитични умения, подобряване на уменията за комуникация и сътрудничество, и придобиване на знания и опит в определена област на обучение.

Университет: Усъвършенстване на изследователски и аналитични умения, подобряване на компетенциите за лидерство и работа в екип, и придобиване на практически опит в професионална среда чрез стажове или друг трудов опит.